Wind God Messenger
 • +66 Speed
 • +14.0% HP

Wind God Messenger Builds

Popular

 1. Speedy Kroos
  11
  Kroos
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  11
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 2. Demon Hunter
  12
  Demon Hunter
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  10
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 3. Obereon CC
  13
  Oberon
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 4. Poor Man's Heartwatcher Build
  14
  Heart Watcher
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Attack (%)
  • Crit (%)
  • Crit Dmg (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 5. CC Speed Val
  15
  Valentino
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 6. Aspen HW
  16
  Heart Watcher
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • HP (%)
  • Crit (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 7. Valkyrie Is Broken
  17
  Valkyrie
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • HP
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 8. Freeze dat FB
  18
  Corpsedemon
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 9. Vesa
  19
  Vesa
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Attack
  • Attack (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 10. speedy cc output
  20
  Demon Hunter
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • HP (%)
  • Crit (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)

Latest

 1. Oberon
  Oberon
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Attack
  • Attack (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 2. Fast with critz for PVE
  Heart Watcher
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 3. OP AF
  Bone General
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • HP
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 4. ze Healz
  Vesa
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  -5
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 5. Obereon CC
  Oberon
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • Speed
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 6. Valkyrie
  Valkyrie
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  Stone
  • HP
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 7. Shadow Xia
  Xia
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  -10
  Stone
  • Attack
  • Attack (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 8. Kharma
  Kharma
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  -10
  Stone
  • HP
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 9. Aida
  Aida
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  -4
  Stone
  • Attack
  • Attack (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)
 10. Valk meets Cthungha.
  Valkyrie
  Emerald Butterfly Sigh Traveler's Ring Walker's Boots Wind God Messenger
  -1
  Stone
  • HP
  • HP (%)
  Artifact
  • Speed
  • HP (%)
  • Crit (%) (Forest)

Share These Builds